Modele sieci neuronowych

Sieci jednokierunkowe dzielą się na jednowarstwowe, dwuwarstwowe je wielowarstwowe. Sieci jednowarstwowe mogą rozwiązać jedynie wąską klasę problemów. Sieci DWU je wielowarstwowe mogą rozwiązać znacznie szerszą klasę i są Pod tym względem równoważne, Jednak stosuje się ne nich inne algorytmy uczenia (DLA wielowarstwowych są un prostsze). Struktura Sieci (poczenia midzy neuronami) oraz mechanizm dziaania kadego neuronu (WZR, ne ktrego podstawia si wielkoci wejciowe) zwykle s okrelone z gry. Podstawow pamici Sieci jest zestaw WAG, parametrw okrelajcych stopie wpywu poszczeglnych Wej na Wynik danego neuronu. Sieci zazwyczaj Maj DWA wykluczajce si tryby pracy: tryb uczenia je tryb dziaania. W tym drugim nie zmieniaj Ju Wagi pocze midzy neuronami; Sie Daje tylko odpowiedzi, ALE nie uczy si na kadym Kolejnym przedstawionym przykadzie. Sieci jednokierunkowe à Sieci neuronowe, w których nie występuje Sprzężenie zwrotne, CZYLI pojedynczy wzorzec lub sygnał przechodzi przez Każdy neurone Dokładnie raz w swoim cyklu. Najprostszą Siecią neuronową jest pojedynczy Perceptron progowy, opracowany przez McCullocha i Pittsa w Roku 1943. Sieci te stosowane są do klasyfikacji wzorców, NP. głosek Mowy ciągłej, tekstu, muzyki.

Ne najciekawszych zastosowań należy rozpinanie siatki wokół komputerowego modelu skanowanego obiektu. Uczenie tego rodzaju Sieci polega na zmianach współrzĩnych neuronów, Tak, par dążyły One do wzorca zgodnego ze strukturą analizowanych danych. Sieci Zatem “rozpinają się” wokół catalogage danych, dopasowując do nich swoją strukturę. Sieci Hopfielda i Maszyny Boltzmanna stosuje się jako pamięci adresowane kontekstowo, ne rozpoznawania Obrazów, rozpoznawania Mowy, un także ne rozwiązywania problemów minimalizacji (komiwojażera NP. problemu). Czasem nazwą Sztuczne Sieci neuronowe określa się interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zajmującą się konstrukcją, trenowaniem je badaniem możliwości tego rodzaju sieci. Proces uczenia MOE par nadzorowany przez czowieka, Jeli problème ne rozwizania jest w Jakim stopniu zrozumiay je spodziewamy si, powinny jakie par porednie kroki prowadzce rozwizania.